มีเซ็กซ์กับหลายคู่นอนก่อนแต่งงาน เพิ่มโอกาสการหย่าร้าง!

มีเซ็กซ์กับหลายคู่นอนก่อนแต่งงาน เพิ่มโอกาสการหย่าร้าง!

มีเซ็กซ์กับหลายคู่นอนก่อนแต่งงาน เพิ่มโอกาสการหย่าร้าง!

ผลการศึกษาวิจัยล่าสุดได้เผยถึงแนวโน้มของประชากรเพศหญิงที่มีคู่นอนจำนวน 2 คน (สามีที่แต่งงานด้วยจำนวน 1 คน และผู้ชายอื่นที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยอีกจำนวน 1 คน) ว่ามีโอกาสเกิดการหย่าร้างได้มากกว่าประชากรเพศหญิงที่มีคู่นอนจำนวนเพียง 1 คน หรือประชากรเพศหญิงที่มีคู่นอนจำนวนมากกว่า 2 คนขึ้นไป ซึ่งข้อมูลเชิงสถิติที่นำมาใช้ประโยชน์ในการประเมินแนวโน้มเหล่านี้เก็บมาจากสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 จนถึงปี ค.ศ. 1990

แม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงที่ชี้ชัดได้ว่าเพราะเหตุใดประชากรเพศหญิงที่มีคู่นอนจำนวน 2 คน (สามีที่แต่งงานด้วยจำนวน 1 คน และผู้ชายอื่นที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยอีกจำนวน 1 คน) จึงมีโอกาสเกิดการหย่าร้างได้มากกว่าประชากรเพศหญิงที่มีคู่นอนจำนวนเพียง 1 คน หรือประชากรเพศหญิงที่มีคู่นอนจำนวนมากกว่า 2 คนขึ้นไป แต่นักวิจัยได้ตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่าประชากรเพศหญิงที่มีคู่นอนจำนวน 2 คน (สามีที่แต่งงานด้วยจำนวน 1 คน และผู้ชายอื่นที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยอีกจำนวน 1 คน) จะมีโอกาสสูงในการที่เธอจะเกิดความคิดที่จะนำสามีของตนมาเปรียบเทียบกับผู้ชายอีกคนหนึ่งของเธอ

“ในช่วงระยะเวลาอันสั้น ถ้าคุณคิดจะทำการเปรียบเทียบสามีของคุณกับผู้ชายอื่นละก็ มันน่าจะดีกว่า หากจะคุณมีคู่นอนเพิ่มขึ้นอีก” คำกล่าวของ Nicholas Wolfinger ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการศึกษาครอบครัวและผู้บริโภค และสาขาสังคมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยยูทาห์

2 เหตุผลที่สามารถสนับสนุนแนวความคิดว่าเพราะเหตุใด ประชากรเพศหญิงที่มีคู่นอนจำนวน 2 คน จึงมีโอกาสเกิดการหย่าร้างสูง

1. พฤติกรรมทางเพศ

ประชากรจำนวนมากโดยเฉพาะประชากรชาวอเมริกันมีจารีตยอมรับในการมีเพศสัมพันธ์โดยปราศจากการแต่งงาน แน่นอนว่ามีประชากรชายเพียงจำนวนน้อยคนนักที่คาดหวังว่าตนเองต้องได้แต่งงานกับผู้หญิงบริสุทธิ์ ประชากรชายส่วนใหญ่จะคาดหวังในการมีเพศสัมพันธ์ที่สบายใจ ไม่ยึดติดกับความสัมพันธ์ที่แสนจะซีเรียสเสียมากกว่า ดังนั้น จึงแทบจะเป็นเรื่องปกติสำหรับการที่ประชากรเพศชายจะแต่งงานกับประชากรหญิงที่มีคู่นอนอื่นอยู่แล้ว โอกาสการเกิดการนอกใจของฝ่ายหญิงก็จะสูงตามมาเช่นกัน

2. ความบริสุทธิ์ และความมั่นคง

ผลการศึกษาวิจัยเผย ประชากรหญิงที่มีคู่นอนจำนวนมาก จะทำให้ลดลงซึ่งความสัมพันธ์ของชีวิตคู่หลังการแต่งงาน ส่วนประชากรหญิงที่แต่งงานในขณะที่ตนเอองยังบริสุทธิ์ จะเกิดโอกาสในการหย่าร้างน้อยลง เกิดอัตราการหย่าร้างเพียง 6% ในปี ค.ศ. 2010 ลดลงมาจากปี ค.ศ. 1980 ซึ่งมีอัตราการหย่าร้างอยู่ที่ 11%

สำหรับอัตราการหย่าร้างที่สูงถึง 28% ตกไปอยู่ที่ประชากรหญิงที่มีคู่นอนจำนวน 2 คน (สามีที่แต่งงานด้วยจำนวน 1 คน และผู้ชายอื่นที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยจำนวนอีก 1 คน) ตามที่การศึกษาวิจัยค้นพบ การหย่าร้างมักเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเพียง 5 ปีหลังการแต่งงาน ส่วนอัตราการหย่าร้างที่สูง 18% ซึ่งเป็นอันดับรองลงมา คือการจบชีวิตคู่หลังแต่งงานของประชากรหญิงที่มีจำนวนคู่นอนเกินมากกว่า 10 คน

ผลการศึกษาวิจัยยังค้นพบอีกว่า ช่วงหลังปี ค.ศ. 2000 มานี้ ประชากรหญิงที่มีจำนวนคู่นอนเกินมากกว่า 10 คน กว่า 33% เกิดการหย่าร้างกับคู่แต่งงานภายระยะเวลา 5 ปี

July 18th, 2017 by